• O projektu

  Projekat "Podrška malim i srednjim preduzećima – pokretač razvoja regiona" je odobren u okviru II Poziva IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija–Srbija.

  Ukupna vrednost projekta je 344.480,00 EUR, doprinos IPA fonda je 292.808,00 EUR, a rok trajanja projektnih aktivnosti je 12 meseci ( do kraja 2013. godine ).

  Cilj projekta je unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u pograničnom regionu Rumunije-Srbije, stvaranjem uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća kroz proces mentoringa i doprinos smanjenju nezaposlenosti visoko obrazovanih lica.

  Ciljne grupe
  - direktori malih i srednjih preduzeća iz Južnog i Srednjeg Banata
  - menadžeri u malim i srednjim preduzećima iz Južnog i Srednjeg Banata
  - visoko obrazovana nezaposlena lica.

  Očekivani rezultati:
  - 20 visoko obrazovanih nezaposlenih lica iz Južnog i Srednjeg Banata će biti obučeno za proces mentoringa
  - Stručni timovi će pružiti konsultantske usluge za 30 malih i srednjih preduzeća iz Južnog Banata i za 30 malih i srednjih preduzeća iz Srednjeg Banata.
  - Dizajnirane, izrađene i postavljene 2 web stranice sa informacijama o projektu
  - Organizovani B2B sastanci i studijsko putovanje
  - Projektne aktivnosti i rezultati prezentovani i promovisani stručnoj, ali i široj javnosti
  - Stvoreni uslovi za otvaranje novih radnih mesta za nezaposlena visoko obrazovana lica.

  PARTNERI:
  Vodeći partner u projektu je Regionalna privredna komora Pančevo www.rpkpancevo.com
  Partner u Srbiji – Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat www.banat.rs
  Partner u Rumuniji – Privredna komora Karaš-Severin www.ccia-cs.ro

 • Projektne aktivnosti

  Obuka za srpske senior eksperte – trodnevni seminar
  Rumunski eksperti iz oblasti ekonomije, prava i menadžmenta će preneti svoja znanja i iskustva ekspertima-seniorima iz Pančeva i Zrenjanina, naročito u domenu tema koje su ključne za proces mentoringa.
  Seniori eksperti su lica sa iskustvom i znanjem, zainteresovana da svoja znanja i veštine prenesu mlađim kolegama.
  Obuka za srpske junior eksperte – dvodnevni trening
  Znanje i iskustvo senior eksperata prenosi se visoko obrazovanim nezaposlenim licima, zainteresovanim za proces učenja i učešće u pružanju konsultantskih usluga.
  Prva poseta preduzećima – 30 preduzeća iz Južnog Banata i 30 preduzeća iz Srednjeg Banata
  Timovi sastavljeni od seniora i junior eksperata posetiće odabranu grupu preduzeća da bi sagledali aktuelne probleme u poslovanju. Senior eksperti imaju ključnu ulogu u ovoj projektnoj aktivnosti.
  Analiza problema
  Junior eksperti pripremiće analizu za sva preduzeća koja su posetili, a na osnovu informacija koje su dobili u razgovoru sa direktorima, menadžerima i zaposlenim. Analiza podrazumeva definisanje problema i predlog za rešavanje. Senior eksperti proveravaju rad junior eksperata.
  Druga poseta preduzećima
  Junior eksperti prezentuju direktorima i menadžerima odabranih preduzeća uočene probleme i predložena rešenja, kao i način kako da ih primene u praksi.
  Studijsko putovanje
  Grupa eksperata i članova projektnog tima iz Srbije boraviće u poseti konsultantskim preduzećima u Rumuniji, u cilju razmene znanja i iskustava, kao i unapređenja saradnje na pitanjima ekonomskog razvoja u pograničnom regionu.
  Treća poseta preduzećima
  Timovi senior i junior eksperata realizovaće zajedničke posete preduzećima kako bi utvrdili šta se od predloženih rešenja implementiralo u praksi i da li su uočeni problemi rešeni.
  Posete u Rumuniji
  Rumunski senior eksperti će posetiti nekoliko malih i srednjih preduzeća i u razgovorima sa njihovim direktorima i menadžerima obaviti konsultacije i pružiti savete vezane za konkretnu oblast poslovanja.
  B2B sastanak – dvodnevni skup
  Za predstavnike 30 srpskih i 30 rumunskih preduzeća biće organizovan sastanak u Rešicama, kao podrška razvoju novih partnerstava i obezbeđenju tržišnog plasmana proizvoda i usluga.
  Okrugli sto – dvodnevni skup
  Zaposleni u komorskom sistemu, uz podršku srpskih i rumunskih eksperata iz oblasti konsaltinga, razgovaraće na skupu u Pančevu o mogućnostima unapređenja procesa pružanja konsultantskih usluga svojim članicama.
  Medijska promocija
  Promocija projektnih aktivnosti jedan je od najvažnijih ostvarenja projekta. Sadržaj TV, radio i novinskih priloga odnosiće se na značaj uloge Evropske unije u rešavanju problema i izazova malih i srednjih preduzeća pograničnog područja, promociji zajedničkih napora i međusobne saradnje na unapređenju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, promociji novog pristupa u upravljanju preduzećima.
  Konferencije – na početku i na kraju realizacije projekta
  Početna konferencija je namenjena informisanju javnosti o planiranim aktivnostima i očekivanim rezultatima, kao i međusobnim razgovorima predstavnika preduzeća i institucija, sa srpske i rumunske strane, o načinima za unapređenjem ekonomskog razvoja pograničnog regiona.

  Početna konferencija biće održana u Pančevu, dok je održavanje završne konferencije predviđeno u Rešicama.

 • Aktuelnosti

  05. April 2013. Održana press konferencija

 • Linkovi

 • Kontakt

  Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat
  +381 23 510 567
  Radomir Topalov, koordinator aktivnosti
  Lazar Doroškov, asistent koordinatora aktivnosti
  Darko Vukić, knjigovođa

  Regionalna privredna komora Pančevo
  +381 13 343 255, 354 055
  Zoran Černoh, menadžer projekta
  Milena Vujaklija, asistent menadžera projekta
  Marija Stanišić, administrator
  Daliborka Ivanović, koordinator za vidljivost projekta
  Zoran Virić, finansijski menadžer
  Ljiljana Jelenković, koordinator za obuke i mentoring

  Privredna komora Karaš-Severin
  +40 255215829
  Bogdan Paunescu, koordinator projekta
  Kristiana Stoichescu, tehnički asistent
  Ceia Margot, finansijski menadžer